BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM RANKING

Bảng xếp hạng

Xếp Hạng Tên đội Điểm VNRK season trước Điểm VNRK tích lũy (hiện tại)
151 - 15
152 100 15
153
- 15
154 - 15
155 - 10
156 - 10
157 100 10
158 30 10
159 - 10
160 100 10
161 100 10
162 - 10
163 - 10
164
- 10
165 - 10
166 - 10
167 30 10
168 200 10
169 30 10
170
NFANFA
20 10
171 - 10
172 150 10
173 - 10
174 30 10
175 0 10
176 - 0
177 20 0
178 80 0
179 0 0
180
- 0

Gillette Mach 3 - Đồng hành cùng tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 3.

1

Cạo sạch râu, chơi thật ngầu!