BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM RANKING

Bảng xếp hạng

Xếp Hạng Tên đội Điểm VNRK season trước Điểm VNRK tích lũy (hiện tại)
121
- 30
122 - 30
123 - 30
124 - 30
125 - 20
126
INTINT
- 20
127 - 20
128 - 20
129 - 20
130 - 20
131 - 20
132 - 20
133 - 20
134 20 20
135 - 20
136 - 20
137 - 20
138 - 20
139 20 20
140 50 20
141 - 20
142 - 20
143 - 20
144 - 20
145 0 20
146 0 20
147 - 20
148 - 20
149 - 20
150 - 20

Gillette Mach 3 - Đồng hành cùng tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 3.

1

Cạo sạch râu, chơi thật ngầu!