BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM RANKING

Bảng xếp hạng

Xếp Hạng Tên đội Điểm VNRK season trước Điểm VNRK tích lũy (hiện tại)
91 0 50
92 20 50
93 - 50
94 0 50
95 50 50
96 30 40
97 50 40
98 - 40
99 - 40
100 - 30
101 - 30
102 170 30
103 - 30
104 110 30
105 - 30
106 30 30
107 - 30
108 - 30
109 30 30
110 50 30
111 - 30
112 50 30
113 50 30
114 30 30
115 - 30
116 0 30
117 80 30
118 20 30
119 - 30
120 - 30

Gillette Mach 3 - Đồng hành cùng tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 3.

1

Cạo sạch râu, chơi thật ngầu!