BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM RANKING

Bảng xếp hạng

Xếp Hạng Tên đội Điểm VNRK season trước Điểm VNRK tích lũy (hiện tại)
61 - 100
62 - 100
63 - 100
64 - 100
65 230 100
66 - 100
67 - 100
68 - 100
69 30 90
70 40 90
71 30 90
72 - 80
73 - 80
74 - 70
75 - 70
76 - 70
77 - 60
78 - 60
79 - 60
80 0 60
81 - 60
82 0 60
83 - 50
84 30 50
85 150 50
86 - 50
87 - 50
88 - 50
89 - 50
90 0 50

Gillette Mach 3 - Đồng hành cùng tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 3.

1

Cạo sạch râu, chơi thật ngầu!