BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM RANKING

Bảng xếp hạng

Xếp Hạng Tên đội Điểm VNRK season trước Điểm VNRK tích lũy (hiện tại)
481 - 0
482 - 0
483 - 0
484 - 0
485 - 0
486 - 0
487 - 0
488 - 0
489 - 0
490 - 0
491 - 0
492 0 0
493 0 0
494 40 0
495 - 0
496 0 0
497 - 0
498 - 0
499 0 0
500 - 0
501 0 0
502 - 0
503 - 0
504
- 0
505 - 0
506 - 0
507 - 0
508 - 0
509
- 0
510 - 0

Gillette Mach 3 - Đồng hành cùng tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 3.

1

Cạo sạch râu, chơi thật ngầu!