BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM RANKING

Top 2 #2
Top 1 #1
Top 3 #3

Bảng xếp hạng

Xếp Hạng Tên đội Điểm VNRK season trước Điểm VNRK tích lũy (hiện tại)
1 1,650 2.800
2 4,340 2.770
3 - 2.280
4
FFQFFQ
960 2.100
5 1,650 1.970
6 3,000 1.700
7 900 1.130
8 700 1.100
9 - 1.050
10 - 1.050
11 1,480 980
12 1,130 850
13 - 720
14
BATBAT
1,110 650
15 260 620
16 130 615
17 50 570
18 0 550
19
DOTTEAMDOT
- 470
20 - 415
21 550 400
22 - 380
23 0 365
24 - 330
25 - 330
26 - 320
27 - 300
28 - 265
29 - 260
30 0 250

Gillette Mach 3 - Đồng hành cùng tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 3.

1

Cạo sạch râu, chơi thật ngầu!