BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM RANKING

Top 2 #2
Top 1 #1
Top 3 #3

Bảng xếp hạng

Xếp Hạng Tên đội Điểm VNRK season trước Điểm VNRK tích lũy (hiện tại)
1 900 2.500
2 1,370 2.300
3 2,280 1.830
4 0 1.280
5 1,220 900
6 720 820
7 0 800
8 1,050 780
9 300 700
10 550 615
11 280 600
12 615 500
13 1,050 470
14 415 450
15 20 450
16 930 450
17 520 420
18 330 400
19 - 400
20 - 400
21 70 390
22 1,540 390
23 100 300
24 0 300
25 250 290
26 - 280
27
SASTeamSAS
70 270
28 330 250
29
DOTTEAMDOT
470 250
30 60 230

Gillette Mach 3 - Đồng hành cùng tuyển thủ chuyên nghiệp PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 3.

1

Cạo sạch râu, chơi thật ngầu!