BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM RANKING

#2
#1
#3

Bảng xếp hạng

Xếp Hạng Tên đội Điểm VNRK season trước Điểm VNRK tích lũy (hiện tại)
1 - 3,430
2 - 2,300
3 - 1,990
4 - 1,850
5 - 1,620
6 - 1,380
7
FFQFFQ
- 1,330
8 - 1,330
9 - 1,160
10 - 1,050
11 - 830
12 - 640
13
SASTeamSAS
- 610
14
BATBAT
- 560
15 - 430
16 - 420
17 - 410
18 - 400
19 - 335
20 - 280
21 - 250
22 - 250
23 - 230
24 - 220
25 - 210
26 - 200
27 - 200
28 - 200
29 - 200
30 - 180

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ GIẢI ĐẤU PMPL

1 2